Facebook data

Ny styrelse i SSA
Publicerad tisdag 23 mars 2010 av SSANyheter / Sverige

Avgående ordförande och förbundets grundare Janne Ekstedt, nye ordföranden Martin Bylund och avgående sekreterare Ingrid Esser.

Avgående ordförande och förbundets grundare Janne Ekstedt, nye ordföranden Martin Bylund och avgående sekreterare Ingrid Esser.


I lördags höll SSA årsmöte och en ny styrelse tillsattes. Ett mindre antal medlemmar och ickemedlemmar hade sökt sig till Idrottens hus i Solna för att vara med att bestämma SSA:s verksamhet för 2010. Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls och mötet beslutade bl.a. ansvarsfrihet för sittande styrelse för verksamhetsåret 2009, samt verksamhetsplan och budget för 2010. Sist men inte minst så valdes en nästan helt ny styrelse att ansvara för genomförandet av den beslutade verksamhetsplanen. Det är viktigt att poängtera att det är årsmötets deltagare, d.v.s. de röstberättigade medlemmarna, som på årsmötet beslutar om hur SSA:s verksamhet ska se ut under 2010, samt också vilka som får förtroendet att sitta i styrelsen.

Årsmötet gick på valberedningens förslag och den nya styrelsen består numera av både nya och gamla ansikten, nämligen:

  • Martin Bylund - Ordförande för en tid av 2 år.
  • Jonas Lilja - Vice Ordförande för en tid av 1 år.
  • Teun van Dooren - Kassör för en tid av 2 år.
  • Stéfan “Esta” Estassy - Ledamot / Tävlingsansvarig - 1 år.
  • Ingrid Esser och Daniel “Dana” Persson - Suppleanter - 1 år.
  • Henio Skaldin och Krister Hedman - Valberedning.

Vakanta platser är Sekretare i styrelsen för en tid av ett år samt två st. Revisorer. Den nya styrelsen fick i uppdrag att tillsammans med valberedningen så fort som möjligt finna förslag på personer som vill ta dessa uppdrag. Ett extra årsmöte för att tillsätta dessa vakanser kommer därför att hållas så fort som möjligt.

En mycket intressant sak är den geografiska spridning som nu finns i styrelsen. Martin huserar i Sveriges nordliga jaktmarker, Jonas i de sydliga, Esta i Gävle, Teun och Ingrid i Stockholm och Dana i Karlstad. En närmare presentation av samtliga styrelsemedlemmar kommer inom kort. Styrelsen har nu det ärofyllda uppdraget att jobba för att skapa förutsättningar och aktiviteter för SSA:s medlemmar att bli bättre surfare.

Det som ligger på agendan för styrelsen är bl.a. att stötta lokala Surfklubbar i hela Sverige att anordna tävlingar, att tillsammans med lokala föreningar arrangera Svenska Mästerskapen i Long- och Shortboard, att fortsätta satsningen på Landslagsverksamheten både för juniorer och seniorer samt att för förbundets medlemmar arrangera träningsläger med professionella instruktörer.

Ett annat mycket viktigt uppdrag för den nya styrelsen är att stärka SSA:s ekonomi bl.a. genom att etablera starka relationer och bra samarbete med företag och organisationer som vill utveckla den svenska surfscenen och svenska surfare. Men den kanske allra viktigaste uppgiften är att göra det attraktivt för surfare att blir medlemmar i SSA. Ju fler medlemmar desto roligare och ju fler medlemmar desto bättre förutsättningar att göra någonting riktigt bra för surfingen i Sverige.

I samband med årsmötet uppmärksammades att SSA år 2010 fyller 25 år och det delades ut blommor och kramar till mannen som grundade SSA 1985, nämligen Jan Ekstedt.

Aloha !

Martin Bylund
Ordförande

Källa: surfforbundet.se
 
 
Glömt användarnamn eller lösenord?
Bli medlem!