Facebook data

SSA Årsmöte 14 mars
Publicerad onsdag 28 januari 2009 av SSANyheter / Sverige

 Nu är det dags för Swedish Surfing Association att ha årsmöte. Röstberättigad är du som betalt medlemsavgift efter 14 mars 2008 men före före 31 januari 2009. Glöm alltså inte att förnya ditt medlemskap omedelbart om du inte är medlem nu men vill göra din röst hörd på mötet! Särskilt uppmuntras klubbrepresentanter för Skåne, Göteborg och Norrland att delta och erbjöds (rimligt) resebidrag för att kunna närvara. För till förbundet klubbanslutna medlemmar gäller 10 st klubbanslutna medlemmar för 1 (en) röst på årsmötet.

Följande styrelseposter ska väljas: För 2 år väljs Vice Ordförande samt Sekreterare. För 1 år väljs 1 Tävlingsansvarig, 2 Suppleanter, 1 Revisor + 1 Suppleant, 2 Medlemmar som Valberedning. Kallelse med dagordning skickas senast två veckor före mötet. Revisionshandlingarna samt revisionsberättelsen finns tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. För mer info, gå till surfforbundet.se
 
 
Glömt användarnamn eller lösenord?
Bli medlem!