Facebook data

Brev till SSA's Medlemmar
Publicerad måndag 04 december 2006 av RedaxNyheter / Sverige

Redaktionen fick ett offentligt brev som är riktat till medlemmar i Swedish Surfing Association. Observera att Surfsverige inte tar ställning i denna fråga och bjuder in alla involverade parter att deltaga i en diskussion om det aktuella ämnet. Återupprätta SSA:s trovärdighet och existens!

Den nuvarande styrelsen, som röstades in under stort tumult på förra årsmötet, har under sin verksamhetstid haft en stor osämja med inre stridigheter som följd. Invalda styrelsemedlemmar, ordförande Lee Burgess och kassören Christer Hedman, har hoppat av och andra, Johan Cargelius och Ants Neo har inte blivit inbjudna till möten!

Vice ordförande Jesper de Ruvo och sekreteraren Peter Klang har – av allt att döma – agerat egenmäktigt för att personligen vinna terräng och fördelar. Det äventyrar hela SSA:s trovärdighet och existens! Såväl mot medlemmar som mot sponsorer.

Enligt stadgarna ska ett extra årsmöte utlysas när styrelsemedlemmar hoppar av.
Vi uppmanar alla medlemmar i SSA att delta i mötet den 7 december kl 19.00 i Binges lokal på Sveavägen 117.

Styrelsearbetet – ansvar och roller
Styrelseprotokoll – mörkläggning eller slarv?
Varför finns ingen redovisning på SSA:s hemsida?
Varför redovisas inte sponsorpengar?
Vad hände med Sverigecupen?
Vilka presskontakter togs innan VM?
Hur mycket har det skrivits om Freddie Meadows fina placering på junior EM?

Styrelseprotokoll – mörkläggning eller slarv?
Alla styrelsemöten ska protokollföras och vara tillgängliga för medlemmar. Trots löften av ledamöter som valdes in under förra styrelsemötet har inte ett enda mötesprotokoll redovisats vid begäran! Det omöjliggör en kontroll av de beslut som berör alla betalande medlemmar i SSA!
Vi kräver att informationen om och från förbundet ska presenteras på förbundets egen hemsida! Så har inte skett!
Vi kräver att medlemsutskick och mail skickas från förbundets adressregister och hemsida. Inte från Nords eller någon annans näringsidkares hemsida.

Köpta röster på årsmöte

Vid förra årsmötet avstod påtänkta styrelsemedlemmar från att ställa upp till val av styrelseposter då Nords ägare ordnat en mängd fullmaktsröster av icke surfande vänner och familjemedlemmar med syftet att rösta in Nord kandidaturer. Sedan årsmötet, har som vi nämnde ovan, två styrelsemedlemmar hoppat av på grund av styrelsens interna motsättningar.

Sponsorpengar – 75 000 kr ska redovisas!
Enligt uppgifter från SSA:s sekreterare Peter Klang har förbundet fått in 75 000 kr  i sponsorpengar sedan förra årsmötet. Enligt kassören Krister Hedman har inga pengar inkommit till förbundets konto. Enligt beslut på tidigare årsmöte ska alla SSAs sponsoravtal slutas skriftligt och inkomster och utrustning upptecknas - vi kräver en redovisning!

Sponsoravtal – brutna löften och trovärdighet!
Enligt styrelsen har SSA ingått ett huvudsponsoravtal med Quiksilver. På SM fanns Quiksilver inte representerade på något som helst sätt, istället syntes Nord på bland annat tävlingsjerseys och tävlingsflaggor? Sponsorer är nödvändiga om förbundet skall ha råd att betala medlemsavgiften till ISA och det Europeiska förbundet. Medlemsavgifterna täcker inte dessa kostnader.

Evenemang och tävlingar ska hanteras av SSA, inte av privata näringsidkare!
Tävlingsanmälningar till SM, EM, VM och veteran-VM hanteras och sköts av SSA, inte av privata näringsidkare. Medlemmar som vill anmäla sig till olika surftävlingar, där SSA är involverade, ska skicka anmälan till SSA. Det är inte acceptabelt att SM 2006 – enbart – utlystes på Nords hemsida! Flera surfare var på väg att missa tävlingen pga. detta.

Svenska mästerskapen – administrativt fiasko!
Trots jättefina vågor och jättefint väder var årets SM det historiskt sämst organiserade surfmästerskapet någonsin! Ett exempel är domarnas förvirring när färgerna på heat sheets och jerseys inte stämde överens!
SSA:s vice ordförande, tillika delägare i Nord, och sekreterare stod för arrangemanget där prisbucklorna hade fel årtal, tävlingsflaggorna var otydliga, signalhorn saknades och en domarkår med anknytningar till Nord bedömde merparten av tävlingen. Olämpligt då flera deltagare tävlade för Nord.

VM uttagning – ska inte SSA sköta nomineringarna?
På SSA:s hemsida beskrivs nomineringsprocessen för att få delta i VM. Årets uttagning till VM i USA har inte skett enligt SSA:s förordning! Henio Skaldin vann SM 2005 i longboard och kom på andra plats i öppna klassen och är därmed enligt SSA:s förordning kvalificerad till VM. Trots det har han ersatts av en person som verkar som återförsäljare av Nords brädor. Denne person gjorde visserligen bra ifrån sig på VM och kom tvåa i SM på longboard, men hans kvalifikationer hade inte har samma status som Henio Skaldins. Den erkänt duktiga Freddie Meadows, (semifinal i junior EM,) kom med tack vare att en av Nords nomineringar självmant överlämnade sin plats. Vi ifrågasätter team captains omdöme.
SSA:s sekreterare tillika Team Captain låter sina personliga värderingar och åsikter styra SSA:s arbete och laguttagningar. Hur kan man kvalificera sig till EM och VM om uttagningarna sker godtyckligt och/eller efter vänskapsrelationer?

Medlemskap – rutiner sköts inte!

När ett medlemskap i SSA betalts ska ett medlemskort ställas ut. Dessutom ska medlemmar erhålla medlemsförmåner!
Hittills har all verksamhet, evenemang etc, enbart skett i Stockholm och i Nords varumärke.

Team Captain – vem är det?
Vilka förutsättningar och kvalifikationer krävs av en Team Captain? Under VM i USA utsågs Nordmedarbetaren Adam Forslund, av SSA:s sekreterare/team captain till vice team-captain, vi ber styrelsen redovisa kriterierna för uttagningen och hur de hanterat huvudsponsorn Quiksilver! Vilka andra blev tillfrågade att åka?Det finns många mycket kvalificerade surfare i Sverige

Master VM – medveten fördröjning?

Trots att flera SSA medlemmar påtalat sitt intresse av att representera SSA och Sverige i Master VM i Costa Rica har styrelsen nonchalerat intresset vilket får konsekvenser eftersom tiden rinner iväg. Det innebär också minskad möjlighet för SSA att synas i medier och få pressbevakning som i sin tur ökar chansen att sluta bra sponsoravtal. Varför svarar inte SSA på mailförfrågningar? Oavsett om det är av ointresse eller brist på kompetens speglar inställningen en ignorans som är föga passande för en styrelse som utifrån att den väljs demokratiskt också bör fungera enligt demokratiska redovisningsprinciper!

Slutsatsen av detta är att det är viktigt att komma och lägga sin röst på medlemmar som tar ansvar för att sköta SSA i enlighet med givna stadgar och medlemmarnas intresse.

Johan Cargelius, Janne Ekstedt och Binge Eliasson.

Diskutera i Surfforum...
 
 
Glömt användarnamn eller lösenord?
Bli medlem!