Facebook data

SSA Årsmöte 2013
Publicerad söndag 17 februari 2013 av RedaxNyheter / Sverige

SSA meddelar: Härmed kallas alla medlemmar till SSA:s årsmöte som kommer att hållas i Sundsvall söndagen den 17:e mars i samband med Hang Loose surf jam open. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 17:e februari (se kontaktinformation på hemsidan).  Medlem som i föreskriven ordning till förbundet har betalt fastställd medlemsavgift senast den 31 januari för det kommande året har rösträtt på mötet. Sedvanlig dokumentation tillhörande årsmötet kommer att delges medlemmar via hemsidan senast två veckor före årsmötet. Exakt tid och plats för årsmötet kommer att meddelas inom kort.
Aloha! Styrelsen /
surfforbundet.se
 
 
Glömt användarnamn eller lösenord?
Bli medlem!