Facebook data

SSA Årsmöte 2012
Publicerad måndag 12 mars 2012 av RedaxNyheter / SverigeHärmed kallas alla medlemmar till SSA:s årsmöte som kommer att hållas i Stockholm den 31 mars. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast lördagen den 24 mars. Medlem som i föreskriven ordning till förbundet har betalt fastställd medlemsavgift senast den 31 januari för det kommande året har rösträtt på mötet. Sedvanlig dokumentation tillhörande årsmötet kommer att delges medlemmar via surfforbundet.se senast två veckor före årsmötet.

Datum: 31 mars 2012 (lördag)
Tid: 16:00-18:00
Plats: Julén Lounge Café på Västmannagatan 54 i Stockholm

Välkomna!
De 20 första bjuds på en öl eller alkoholfritt alternativ!
 
 
Glömt användarnamn eller lösenord?
Bli medlem!